Particulieren

Elektriciteit in en om het huis

Bent u eigenaar van een woning? Dan wilt u uw huis zo veel mogelijk afstemmen op uw leefsituatie, gezinssamenstelling en woonwensen. Verbouwen is al snel onvermijdelijk. Het wijzigen van het elektriciteitssysteem kunt u het beste aan de vakman overlaten. Laat Smits van Emmerik Elektrotechniek de leidingen aanleggen, kabels trekken en bedrading aanleggen, stopcontacten en schakelaars monteren.

Verbouwen van keuken en badkamer

Keukens en badkamers zijn de ruimtes die veelvuldig worden verbouwd of gerenoveerd. Specifieke elektrawerkzaamheden die de keuken betreffen zijn het in de meterkast bijplaatsen van extra groepen voor gebruik van elektrische keukenapparatuur. In de badkamer gaat het vooral om verlichting en ventilatie.

Levensloopbestendig wonen

Langer zelfstandig wonen is de trend. Wilt u uw huis levensloopbestendig maken door het te laten verbouwen of vergroten? Gaat u een serre of dakopbouw realiseren of maakt u van uw garage een woonruimte? Een veilig aangelegd elektrisch systeem is belangrijk! Laat het elektrawerk over aan Smits van Emmerik Elektrotechniek.

NTA 8025 keuring bij woningaankoop

Voor optimale veiligheid is het goed om regelmatig de in uw huis aanwezige elektrische installaties en de daarop aangesloten voorzieningen NTA 8025 te laten keuren. NTA 8025 is een soort woning-APK op de veiligheid van gas, water en elektriciteit. Deze keuringen geven ook belangrijke informatie over de kwaliteit van de elektrische installatie en aanbevelingen bij de aankoop van een woning.

Wilt u informatie over onze elektrotechnische werkzaamheden voor particulieren?

Neem contact op