Certificaten

VCA-certificaat voor elektriciens

Al onze elektriciens zijn VCA-gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA-certificatie is voor onze medewerkers belangrijk omdat zij werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een soms risicovolle omgeving. Door VCA-certificering zorgen wij ervoor dat zij veiliger werken en ongevallen voorkomen.

UNETO-VNI

Van Emmerik Elektrotechniek is aangesloten bij UNETO-VNI; de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. UNETO-VNI is een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland. Zo worden wij onder andere geïnformeerd over technische voorschriften en regelgeving en maken wij gebruik van kennisuitwisseling over elektrotechniek in verschillende vakgroepen.

Kwaliteit voor Installaties Nederland KvINL

Van Emmerik Elektrotechniek is gecertificeerd door Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland. Deze stichting is opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Onze KvINL-certificering toont aan dat wij onze werkzaamheden volgens vaste voorschriften en procedures uitvoeren. De KvINL leidt tot een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. De KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven).

NTA 8025 keuringen

Om woningen optimaal veilig te houden is het belangrijk de geïnstalleerde installaties periodiek te keuren door middel van een woning-APK. De woning-APK volgens de NTA 8025 richt zich op installatietechniek in woningen en daarop aangesloten voorzieningen. Voor diverse woningbouwverenigingen, corporaties, VvE’s en particulieren voert Van Emmerik Elektrotechniek NTA 8025 keuringen uit op veiligheid van gas-, water- en elektriciteitsvoorzieningen.

NEN 3140 keuringen

Een periodieke NEN 3140 keuring van uw elektrische installatie en alle gebouwgebonden apparatuur geeft informatie over de veiligheid van deze arbeidsmiddelen. Veilige apparaten zijn een Arbo-verplichting en worden vereist door verzekeringsmaatschappijen. Voor diverse bedrijven voert Van Emmerik Elektrotechniek NEN 3140 keuringen uit. De opdrachtgever ontvangt een heldere rapportage met bevindingen en aanbevelingen.

Wenst u ook gebruik te maken van de diensten van een gecertificeerd elektrotechnisch bedrijf?

Neem contact op